Actievoorwaarden & Spelregels Winacties

1. Winacties worden uitgeschreven door Nathalie Holsken onder de handelsnaam Voor Baby's en Kinderen. Deze actievoorwaarden van zijn van toepassing op winacties die plaatsvinden op de Facebook- en Instagram pagina van Voor Baby's en Kinderen. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2. Deelname aan deze winacties zijn gratis en vindt plaats wanneer u het bericht op Facebook of Instagram geliked hebt en een bericht achter hebt gelaten welk item jouw favoriet is, vanaf dat moment maakt u kans om te winnen. Let erop dat de gevraagde informatie compleet is, alleen zo kan er mee gedaan worden aan de actie. Deelnemers moeten een minimumleeftijd van 16 jaar hebben om mee te mogen doen aan de actie en dienen de Reclame Code Social Media na te leven. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

3. Voor Baby's en Kinderen kan zonder opgave van reden deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen tenzij dit nadelig is voor de deelnemer. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Voor Baby's en Kinderen. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Voor Baby's en kinderen. E-mail: info@voorbabysenkinderen.nl. 

4. Voor Baby's en Kinderen handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. Het bepalen van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze, hierover wordt niet gediscussieerd. De winnaar wordt bekend gemaakt op de Facebook pagina en Instagram pagina van Voor Baby's en Kinderen. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. Voor Baby's en Kinderen verzamelt geen persoonsgegevens van deelnemers.